brzozik

11 tekstów – auto­rem jest brzo­zik.

Ten przeszy­wający chłód w ser­cu, gdy mu­sisz opuścić bliską ci osobę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 sierpnia 2013, 12:42

Za­pom­niał, że ra­dość jest zja­wis­kiem ulot­nym. Przy­pom­niano mu se­rią z automatu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2013, 22:16

Człowiek, który jest słab­szy od wódki, nie jest człowiekiem 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 lipca 2013, 15:11

Nie da­waj obiet­nic , których nie jes­teś w sta­nie spełnić. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 czerwca 2013, 07:59

Szu­kał w niej opar­cia, lecz ona się go wyparła. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 czerwca 2013, 08:15

Słowa to klucze do ludzkiej psychi­ki, sztuką umiejętnie z nich korzystać. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 czerwca 2013, 22:25

Umiejętność roz­szyf­ro­wywa­nia ludzkiej psychi­ki, to jak czy­tanie z ot­wartej księgi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 czerwca 2013, 08:54

Krótka zna­jomość, szyb­ko się kończy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 maja 2013, 18:04

Cza­sem myślę że gdy­by strze­lać do tych złych, nie star­czyło by kul . Cza­sem uważam że wys­tar­czyła by tyl­ko jed­na kula. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 maja 2013, 21:16

Była zim­na jak lód, a jej oczy mówiły wszystko. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 maja 2013, 15:48
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

brzozik

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność